Nové funkčnosti firmware FILIP v3.34.150
OCWB-002

Nové funkčnosti voči v3.32v037

  • Odpočítavanie SMS z kúpených SMS. Stav je zobrazovaný v aplikácii v nastaveniach a profile pri zariadeniach a v odpovedi na SMS príkaz "info".
  • Zobrazovanie stavu sily signálu v aplikácii v nastaveniach v percentách.
  • Podpora verzie V3 pre funkčnosť váhy FILIP-SLG. Každá strana váži zvlášť a celková meraná hmotnosť sa spočítava.
  • Kalibrácia hmotnosti cez SMS a displej pre FILIP-SLG.

Oprava chýb:

  • Zobrazovanie hmotnosti v aplikácii bluetooth. Zobrazuje hlavná váhu a všetky 4 prídavné plošiny.
  • Nastavenie jazykov neprepína na anglištinu ale je korektne synchronizované s aplikáciou. SMS fungujú v rôznych jazykoch aj spolu s aplikáciou.
  • Oprava náhodného zobúdzania elekroniky elektromagnetickým rušením. Mal vplyv na spotrebu batérie.
  • Oprava posielania emailov. Výmena emailového servera.
  • Synchronizácia časových zón aj z aplikácie.
Zapnutie systémových výpisov
RS232 a Bluetooth debug