Zapnutie systémových výpisov
RS232 a Bluetooth debug

Príkazom cez SMS "RESET=3" budú zapnuté systémové výpisy funkcie zariadenia cez systémový port RS232 (UART) a Bluetooth 3.0 rozhranie v móde SSP.

 • SMS Device ready po resete zariadenia.
 • Battery voltage = 4181470uV
 • CtmuTemperature[0].Buffer=2089
 • CtmuTemperature[1].Buffer=2051
 • CtmuTemperature[2].Buffer=2051
 • Read 1 weight W0 = 1g Temp_W0 = 2
 • Read 1 weight W1 = 1g Temp_W1 = 2
 • Process segments 1 W0 = 129477
 • Process segments 1 W1 = 46828
 • Temperature Ti 2128
 • Temperature T 2130
 • Temperature T2 2126

Príkazom cez SMS "RESET=2" budú systémové výpisy vypnuté.

Nové funkčnosti firmware FILIP v3.32.037
OCWB-002