Riešenie pre IoT

Vývoj, predaj a správa zariadení pre internet vecí.

Operačný systém a hardvér pre mikrokontroléry. Cloud - konfigurácia, programovanie a monitorovanie zariadení prepojených medzi sebou cez internet. Ovládanie aj mobilnou aplikáciou.

Hardvér pre IoT

Vytvorte a zapojte si systém na báze zariadení podporujúcich OS Operchip.

Operačný systém Operchip

Ľahko napíšte svoj aplikačný softvér v jazyku C na operačnom systéme pre mikrokontroléry.

Cloud - konfigurácia

Naprogramujte a nakonfigurujte zariadenia cez WEB rozhranie priamo v aplikácii.

Cloud - monitoring

Majte Vaše dáta uchované v databáze na internete a zobrazte si ich cez grafické rozhranie.

Aplikácia na mobil

Ovládajte a sledujte svoj systém so zariadeniami IoT na diaľku cez mobilný telefón.  

Aktualizácie a podpora

K dispozícii je automatická aktualizácia všetkých systémov na diaľku cez internet.

Zariadenia IoT sa automaticky pripájajú na WEB server cez internet.

Môžete ich programovať, konfigurovať a funkčne zosieťovať ako neurónovú sieť.

Cieľ projektu Operchip

Hlavný ciel projektu je vytvorenie open source softvare a hardware platformy pre vývoj zariadení pre internet vecí. Konfigurácia týchto zariadení, ich programovanie a logické prepojenie medzi sebou pomocou webového rozhrania. Takže máme operačný systém, ktorý beží na zariadeniach s mikrokontrolérmi. Tieto zariadenia sa automaticky pripájajú na webový server - cloud, kde sú dostupné užívateľom po zaregistrovaní sa na webovom serveri. Pomocou webovej aplikácie by malo byť možné tieto zariadenia programovať, monitorovať, konfigurovať parametre a nastavovať celkovú logiku celého systému - spolupráca zariadení medzi sebou a inými systémami. Súčasťou vývoja je aj mobilná aplikácia pre ľahšiu správu systému v praktickom využívaní.

Cieľom projektu je aj výroba zariadení pre internet vecí a ich predaj na tomto portáli a predaj niektorých softvérových produktov. Tiež predaj komlexných produktových balíčkov.

Použitie operačného systému pre mikrokontroléry:

  • Aplikácie pre internet vecí - monitorovanie, riadenie, sledovanie stavov rôznych prvkov reálneho sveta cez internet a následne vyhodnotenie a spracovanie údajov pre ďalšie praktické využitie.

  • Inteligentné elektroinštalácie. Riadenie a monitorovanie infraštruktúry miest a obcí. Sledovanie životného prostredia a zvierat.

  • Roboty. Z malých jednoduchých komponentov je možné vytvoriť celú "nervovú" sústavu robota, ktorá sa bude správať ako jeden centrálny riadiaci systém. V prípade výpadku jednej časti bude robot fungovať stále ďalej.

Pre užívateľov

Základná pridaná hodnota internetu vecí je v uľahčení života ľudí, znížení ich nákladov na život a zároveň zvýšením životnej úrovne. Je tiež o ušetrení času, ktorý ostane pre rodinu a záujmy. Preto je kladený dôraz na jednoduchosť užívateľského rozhrania, praktičnosť funkcií a inteligentnú automatizovanosť ako je to len možné. 

S mobilnou aplikáciou na mobilnom telefóne budete mať vždy prehľad o všetkom, o čom chcete mať prehľad a možnosť ovládať všetko, čo ovládať chcete.

Odoo text a obrázkový blok
Odoo obrázok a textový blok

Pre vývojárov - Ako začať

Operačný systém NOW-OS je možné implementovať do už existujúcich zariadení určených pre IoT a podporujúcich operačný systém. Pre tieto zariadenia potom stačí napísať aplikačné funkcie. 

Pri vývoji nových zariadení alebo zariadení iných výrobcov môže byť operačný systém skompilovaný aj pre tieto zariadenia. Operačný systém je napísaný v jazyku C. Môže byť skompilovaný pre rôzne mikrokontroléry rôznych výrobcov.

Zariadenia kde beží NOW-OS.

Pre montážne firmy a implementátorov

Hotové riešenia pre implementáciu formou projekt - nákup - inštalácia - konfigurácia - odovzdanie do prevádzky. Vyberte si z hotových funkčných balíkov. Získate možnosť aktualizácie a konfigurácie systému cez vzdialený server. Jednoduchá automatizovaná inštalácia bez nutnosti tvorenia podrobných projektov. Inštalačná konfigurácia systému je plne automatizovaná kde si samotné zariadenia zistia svoju konfiguráciu zapojenia a nastavia sa do hotovej neurónovej siete, ktorú je možné okamžite používať.

Zoznam hotových balíkov pre riešenie dopytu zákazníka nájdete tu.

Odoo text a obrázkový blok
Odoo obrázok a textový blok

Pre mestá a dediny

Popíšte nám problém alebo požiadavku ktorú chcete vyriešiť a my Vám nájdeme riešenie, zariadime realizáciu a spustíme prevádzku. Vy budete mať inteligentné riešenie pod kontrolou diaľkovou správou. Internet vecí dokáže riešiť takmer čokoľvek na čo si spomeniete, napríklad riadenie dopravy, osvetlenie miest, parkovacie miesta, systém vývozu odpadkov, odpočty energií, riešenie povodňových stavov, obmedzenie kriminality, stav zásob a ich automatické dopĺňanie, informovanosť občanov, monitorovanie ich zdravotného stavu na diaľku a automatizovanú odozvu, sledovanie prevádzky čohokoľvek a následne riadenie všetkých procesov a mnoho iných.

Pre školy

Získajte cenovo zvýhodnené balíčky zariadení IoT pre vývoj aj s vývojovými prostriedkami. Možnosť aktívnej vývojovej spolupráce na zariadeniach. Podporíme školské projekty. Vaše projekty radi zverejníme a tak sa môžete aktívne podieľať na budovaní systému pre internet vecí a profitovať z toho.


Odoo text a obrázkový blok