Zabezpečení úlové váhy a včelína - Vyzvánění na mobil a SMS

FILIP má zabezpečovací systém pro včelnice, úly a i samotnou váhu. Obsahuje otřesový senzor, který aktivuje alarm, pokud bude s váhou pohnuté. Citlivost lze nastavit libovolně.

Má vstup pro magnetické kontakty nebo detektory pohybu nebo foto past. Magnetickými kontakty se například dá zabezpečit vstup do objektu na vchodové dveře, nebo každý úl proti spadnutí nebo ukradení. Také může monitorovat pohyb osob nebo zvířat v blízkosti včelnice.

Má výstup - relé pro spínání sirény. V případě alarmu se automaticky výstup sepne na 30 sekund a pak vypne. Můžete na něj připojit sirénu nebo výstražné světlo. Relé je možné ovládat i přes SMS příkazy "SON" a "SOFF".

Zabezpečovací systém se aktivuje příkazem SMS - "AON" - zapnutí alarmů. Senzor otřesů příkazem SMS - "ACCON". Pokud požadujete funkčnost senzoru otřesů ve váze, musí být zapnuté alarmy příkazem SMS - "AON". Vypnout tyto funkce je možné příkazy SMS "AOFF" a "ACCOFF".

 Pokud bude narušený otřesový senzor váhy, okamžitě bude vyvolán poplach a FILIP pošle SMS o poplachu a začne prozvonění na mobilní telefon, jehož číslo má v seznamu na pozici 1. Pokud nebude hovor zvednutím nebo bude zrušen, začne FILIP prozvonění na druhé telefonní číslo z pozice 2. Na druhé číslo nebude prozvoněno, bude-li první číslo zvednuto nebo zrušeno na mobilním telefonu. V případě pokud včelař zvedne hovor na svém mobilním telefonu při poplachu, může odposlouchávat prostor. Včelnice na dálku. Váha má instalován mikrofon pro hlasitý odposlech přes GSM síť.

Pokud přijde včelař na Včelnice a má zapnutý zabezpečovací systém, otevřením dveří v případě že má na dveřích magnetický kontakt připojen na váhu, se váha vzbudí. Od 10 do 45 sekund od otevření dveří, musí včelař prozvonit na váhu ze svého mobilního telefonu, kde má oprávnění komunikovat s váhou. Hovor váha automaticky položí a vypne zabezpečovací systém. Pokud nebude prozvoněné na váhu z některého čísla, které mají oprávnění ke komunikaci s váhou, spustí se poplach - zapne se relé (siréna), pošle informační SMS o důvodu alarmu a začne vyzvánět na mobilní telefon, jehož číslo je v paměti váhy na pozici 1. Informace o přístupu na Včelnice a také všechny aktivace alarmů jsou logované na WEB server, i když je zabezpečovací systém vypnutý prozvoněním. Pokud je aktivován internet ve váze.

Prozvoněním na váhu se střídavě zapíná a vypíná zabezpečovací systém. Váha ale musí být aktivní nebo právě probuzená. Stav alarmu lze prověřit na WEB serveru nebo pomocí SMS příkazem "SET".