Monitorovanie včelnice - monitorovací systém

1.     Nastavenie sledovania senzorov pre včelnicu.

 • Vonkajšia teplota a nastavený rozsah vonkajšej teploty.
 • Vonkajšia vlhkosť a nastavený rozsah vonkajšej vlhkosti.
 • Sledovanie vstupov pre magn. Kontakt  a detektor pohybu pre včelnicu.
 • Nastavovanie relé-stav ohradníka alebo sirény.
 • Frekvencia a amplitúda zvuku mimo úľ.

2.     Telefónne čísla.

 • 5x pre ovládanie systému vrátane telefónneho čísla pre posielanie SMS systémom.

3.     SMS/Email informácie.

 • 8 pravidelných 24h časov kedy systém sám posiela informácie o stave systému hmotnosti, teploty, vlhkosť, .... počet poslaných SMS v SMS alebo emaili. Systém ostáva zapnutý 5 minút. Pri ôsmom čase 30 minút.

4.     Nastavenie monitorovania pre včelnicu.

 • Povolenie SMS.
 • Povolenie emailov.
 • Povolenie poplachov.
 • Povolenie aktualizácií.
 • Povolenie bluetooth.
 • Nastavenie časov pravidelných meraní.
 • Nastavenie časov aktivácie GSM modemu a posielania dát do Cloudu.