Monitorovanie včelstiev v úľoch - monitorovací systém

1.     Doporučené rady čo má včelár robiť a čo sa deje v úli.

 • Začiatok znášky.
 • Úľ je plný a znáška stagnuje.
 • Príprava na rojenie z nedostatku miesta a veľkej znášky.
 • Rada dať ďalší nádstavok.
 • Skontrolovať či nie sú matečníky.
 • Vetranie úľa, odstraňovanie vlhkosti zo znášky.
 • Približný počet včiel.
 • Vyrojenie na základe zmeny hmotnosti.
 • Uhynutá matka.
 • Dve a viac matiek v úli.
 • Pokles zimných zásob na nulu.
 • Včely zomierajú.
 • % nárast počtu včiel alebo pokles za určité obdobie.
 • Detekcia klieštika v %.
 • Prehriate včelstvo.
 • Podozrenie na rabovanie.
 • Podozrenie na chorobu – mor.
 • Poškodenie úľa – pohyb alebo zvalenie úľa.
 • Príliš nízka teplota v úli.
 • Hmotnosť medu mimo plodisko pre vytáčanie.
 • Upozornenie na slabý GSM signál - doporučenie pripojenia externej antény.

2.     Graf - hmotnosť, teplota, vlhkosť, CO2, VOC, batéria.

 • Hmotnosť úľa.
 • Teplota v úli.
 • Vlhkosť v úli.
 • CO2 v úli.
 • VOC v úli.
 • Stav akumulátora.

3.     3D graf frekvenčné spektrum s amplitúdou v čase v úli.

4.     Graf počtu včiel v úli v čase.

 • Približný odhad na základe hmotnosti.

5.     Nastavenie sledovania senzorov pre úľ.

 • Rozsah pre teplotu v úli.
 • Rozsah pre vlhkosť v úli.
 • Zapnutie alebo vypnutie monitorovania svetelnosti v úli.
 • Zapnutie alrbo vypnutie detektora otrasov.
 • Citlivosť detektora otrasov.
 • Rozsah pre hmotnosť 1.
 • Rozsah pre hmotnosť 2.
 • Zapnutie alebo vypnutie monitorovania poklesu hmotnosti úľa.
 • Nastavenie hodnoty hmotnosti pre monitorovanie poklesu hmotnosti úľa.
 • Nastavenie a nulovanie tary.
 • Rozsah pre CO2 v úli.
 • Povolenie LED displeja na váhe.
 • Časovanie FFT.
 • Rozsah pre frekvenciu a amplitúdu zvuku v úli.

6.     Logované všetky udalosti a poplachy pre úľ.

 • Prekročenie teploty.
 • 2x prekročenie hmotnosti.
 • Detektor otrasov – akcelerometer.
 • Poplach od magnetických kontaktov.
 • Poplach od IR detektorov pohybu.
 • Detekcia svetelnosti v úli.
 • Zobudenie elektroniky.
 • Prekročenie teploty v úli.
 • Prekročenie vlhkosti v úli.
 • Detekcia chýbajúcej matky.
 • Detekcia rojenia.
 • Detekcia vyrabovania.
 • Detekcia nastavenej: frekvencie a amplitúdy bzučania.
 • Detekcia poklesu sledovanej hmotnosti - rojenie.