Súbor Configure.c

Tabuľka TableCode

Definuje fyzické komunikačné vrstvy, ktorými je možné komunikovať s jadrom operačného systému. Protokoly komunikačných vrstiev sa prekladajú na komunikačný protokol jadra OS. 

Sú podporované tieto komunikačné vrstvy:

 1. PHYSICAL_LAYER_THIS - komunikačná vrstva jadra operačného systému.

 2. PHYSICAL_LAYER_USB_CDC - USB

 3. PHYSICAL_LAYER_RS232 - RS232

 4. PHYSICAL_LAYER_GPRS_HTTP - WEB

 5. PHYSICAL_LAYER_GSM_SMS - SMS

 6. PHYSICAL_LAYER_GPRS_SMTP - Email

 7. PHYSICAL_LAYER_BLUETOOTH - bluetooth

 8. PHYSICAL_LAYER_ETHERNET - ethernet TCP/IP

 9. PHYSICAL_LAYER_CAN - CAN zbernica

 10. PHYSICAL_LAYER_CAN_EXPANDER - CAN expander

Každá komunikačná vrstva môže definovať BOOTLOADER - zavádzací program pre programovanie obrazu - firmware. Typy bootloaderov:

 1. _8BIT_ETH_BOOTLOADER - pre 8 bitové mikrokontroléry Microchip

 2. _16BIT_ETH_BOOTLOADER - pre 18 bitové mikrokontroléry Microchip

 3. _8BIT_CAN_BOOTLOADER - CAN bootloader pre 8 bitové mikrokontroléry

 4. _16BIT_CAN_BOOTLOADER - CAN bootloader pre 16 bitové mikrokontroléry

 5. _8BIT_RS232_BOOTLOADER - RS232 bootloader

 6. _8BIT_GSM_HTTP_BOOTLOADER - WEB bootloader