Aktivácia

1.     Magnetom zobuďte váhu ak ešte nie je zobudená. Priložením magnetu sa rozsvietia sa LED displeji štyri pomlčky a zariadenie bude 30min aktívne.

2.     Nastavenie telefónneho čísla - aby ste mohli s váhou komunikovať pomocou SMS správ, musíte nastaviť vo váhe TELEFÓNNE ČÍSLO z ktorého budete s váhou komunikovať. Telefónne číslo nastavíte odoslaním SMS správy.

3.     Pošlite nastavovaciu SMS na telefónne číslo váhy.
TEXT SMS        TEL=1,XXXX
TEL=1,
(pozícia v zozname na ktorú bude tel. číslo odosielateľa uložené) XXXX  (výrobný kód váhy).
Výrobný kód váhy nájdete na zadnej strane návodu na obsluhu
!!! Upozornenie : pri posielaní SMS musí byť váha AKTÍVNA - LED dióda musí blikať !!!

4.     Nastavenie telefónneho čísla z ktorého ste poslali SMS na pozíciu č.1 je potvrdené prijatím spätnej SMS vo formáte Modem: Phone number is set (telefónne číslo odosielateľa SMS je nastavené na pozíciu č.1). Po potvrdení bude váha posielať všetky SMS správy na uložené telefónne číslo.

5.     Uložte si do kontaktov vo Vašom telefóne telefónne číslo váhy.

6.     Skontrolujte, či uvedený Dátum (Date) a Čas (Time) je správne nastavený. Nie každý operátor mobilnej siete podporuje synchronizáciu času (v SR podporuje túto službu O2 – stav k august 2013). Čas sa synchronizuje aj cez internet automaticky ak je povolená synchronizácia času cez internet príkazom NTPE. A je jastavený NTP server. Je možné nastaviť aj časovú zónu. Pokiaľ je zobrazený dátum a čas nesprávny, je potrebné nastaviť Dátum a Čas ručne. Pošlite SMS príkaz pre nastavenie Dátumu a Času ( Nastavenie Dátum a Čas (TIME=DDMMRR, HHMMSS)

7.     Základnú informáciu o nastavenom čase získate odoslaním SMS príkazu – SET
Odpoveď na SMS príkaz obsahuje informáciu o nastavenom Dátume a Čase + ďalšie informácie o základnom nastavení váhy - FILIP: Date 06.06.2013 09:20:27*..........  (pozri - Vyžiadanie aktuálneho nastavenia váhy – SET).
Pokiaľ je zobrazený Dátum a Čas neaktuálny, je potrebné nastaviť Dátum a Čas ručne. Pošlite SMS príkaz pre nastavenie Dátumu a Času ( Nastavenie Dátum a Čas TIME=DDMMRR, HHMMSS)

8.     Ak je Dátum a Čas aktuálny a pokiaľ Vám predvolené nastavenia váhy nevyhovujú, môžete pokračovať v nastavení parametrov váhy. Najčastejšie sa jedná o nastavenie hodnoty pre TIMER, nastavenie časov pre posielanie SMS Info správ a nastavenie hraníc pre posielanie ALARM SMS správ – hmotnosť, teplota, vlhkosť, zapnutie (aktivácia) posielania  ALARM SMS. Prehľad všetkých príkazov pre nastavenie váhy nájdete - NASTAVENIE VÁHY – SMS príkazy

9.     Ak sa Vám v čase, keď je modem v režime ACTIVE (LED dióda bliká) nepodarí nastaviť všetky požadované nastavenia a váha sa prepne do režimu Spánok (SLEEP – LED dióda prestane blikať), môžete pomocou magnetu váhu uviesť do stavu ACTIVE.

10.  Magnetický kontakt pre zobudenie váhy z módu sleep – Po priložení magnetu je aktivácia zariadenia potvrdená bliknutím červenej LED diódy alebo rozsvietením červeného LED displeja (voliteľné). Začne svietit signalizačná LED dióda a prebieha aktivácia zariadenia (cca 1 min). Po tomto čase je zariadenie aktívne a môžete s ním pracovať znovu po dobu 30min.
Aktiváciu váhy potvrdí SMS v nasledovnom tvare: FILIP: Date XX.XX.2013 Time XX:XX:XX Battery=XX.X% Signal strenght=XX.X%, Active: 30 min (pozri – Aktivácia „zobudenie“ váhy magnetom ).
Po uplynutí 30 min od aktivácie magnetom sa váha automaticky uvedie do tzv. SLEEP módu (uspí sa). Uvedenie do SLEEP módu potvrdí zvukový signál – pípnutie.

11.  Správne zapojenie a aktivácia zariadenia bola potvrdená prijatím spätnej SMS vo formáte:
Modem: Phone number is set.
Ďalšiu kontrolu váhy môžete (nie je potrebné) urobiť odoslaním informačných SMS požiadaviek napr.: – SET, SMS, TEL, ktoré Vás informujú o základných nastavených parametroch zariadenia.

12.  Základné nastavenie – pokiaľ Vám predvolené nastavenia váhy nevyhovujú (zoznam základných výrobných nastavení váhy je v prehľade), môžete ich kedykoľvek zmeniť odoslaním nastavovacích SMS príkazov (NASTAVENIE VÁHY – SMS príkazy).

13.  Po ukončení aktivácie váhy upevnite vrchný kryt elektroniky a dotiahnite zaisťovacie skrutky

Kontrola zapojenia a stavu

Po inštalácii je vhodné overiť funkčnosť váhy (nie je podmienkou).
Aktivujte váhu magnetom (pokiaľ je v móde SLEEP).

Po prijatí aktivačnej SMS (FILIP: Date XX.XX.2013 Time XX:XX:XX Battery=XX.X% Signal strenght=XX.X%, Active: 30 min) odošlite informačnú SMS:INFO

Váha po spracovaní SMS pošle odpoveď, v ktorej dostanete aktuálne namerané hodnoty – hmotnosť, teplota, vlhkosť a stav nabitia akumulátora (pozri Vyžiadanie aktuálnych nameraných údajov  – INFO). Touto kontrolou preveríme aj silu signálu na stanovišti (Hodnota - Signal strenght=XX.X%). V prípade výpadkov komunikácie je možné doplniť váhu silnejšou anténou.

Máte možnosť zadať hmotnosť úľa do TARY – WT. (pozri – Funkcia TARA.....)
Hmotnosť zadanú do TARY môžete kedykoľvek zrušiť SMS príkazom - WCT