Zabezpieczenie wagi pasiecznej i pasieki - Połączenia na komórkę i SMS

Waga FILIP jest wyposażona w system bezpieczeństwa pasieki, ulu oraz własnej wagi. Zawiera czujnik ruchu, który włączy alarm, jeśli waga będzie ruszana. Czułość czujnika można dowolnie ustawić.

Waga posiada wejścia na magnetyczne kontaktrony, czujniki ruchu lub pułapkę fotograficzną.Za pomocą magnetycznych kontaktronów można zabezpieczyć wejście do obiektu lub każdy ul przeciwko upadku lub kradzieży.Możliwe jest także monitorowanie ruchu osób lub zwierząt w okolicy pasieki.

Waga posiada również przekaźnik włączający syrenę.W przypadku alarmu automatyczny przekaźnik włącza się na 30 sekund, po czym wyłączy się automatycznie.Można do niego podłączyć syrenę lub światło alarmowe.Przekaźnikiem można sterować także za pomocą polecenia SMS o treści „SON” i „SOFF”..

System bezpieczeństwa można aktywować poleceniem SMS o treści „AON” – włączenie alarmów.Czujnik wstrząsów można aktywować poleceniem SMS o treści - "ACCON". Aby czujnik wstrząsów działał prawidłowo, należy włączyć funkcjonalność alarmów poleceniem SMS o treści „AON”. Aby wyłączyć te funkcje, należy wysłać polecenie SMS o treści „AOFF” i „ACCOFF”.

Jeśli czujnik wstrząsów zostanie uszkodzony, natychmiast włączy się alarm i FILIP wyśle SMS z alarmem i zacznie dzwonić na numer telefonu komórkowego, który znajduje się na pierwszym miejscu na liście. Jeśli połączenie nie zostanie odebrane lub zostanie odrzucone, FILIP zadzwoni na numer telefonu komórkowego, który znajduje się na drugi miejscu na liście.FILIP nie będzie dzwonił na drugi numer, jeśli połączenie na pierwszy numer zostanie odebrane lub odrzucone na telefonie komórkowym.W przypadku, gdy pszczelarz odbierze połączenie, będzie mógł odsłuchiwać przestrzeń pasieki zdalnie, bowiem w wadze jest zainstalowany mikrofon w celu odsłuchiwania przestrzeni przez sieć GSM.

Gdy pszczelarz przyjdzie do pasieki,w której system bezpieczeństwa jest włączony i jednocześnie magnetyczny kontaktron jest połączony z drzwiami, waga „obudzi się” gdy pszczelarz otworzy drzwi do pasieki.W czasie od 10 do 45 sekund od otwarcia drzwi, pszczelarz musi zadzwonić do wagi z telefonu komórkowego, który jest zarejestrowany w wadze.Waga automatycznie odrzuci połączenie i jednocześnie wyłączy system bezpieczeństwa.Jeśli pszczelarz nie zadzwoni do wagi z niektórego z zarejestrowanych numerów, za pomocą przekaźnika włączy się syrena i waga wyśle SMS informacyjny o alarmie oraz zacznie dzwonić na numer telefonu, który znajduje się na pierwszym miejscu na liście. Jeśli waga jest podłączona do Internetu, informacje o wejściach do pasieki oraz informacje o włączeniu się alarmu są rejestrowane na serwerze internetowymnawet, jeśli system bezpieczeństwa zostanie deaktywowany przez połączenie telefoniczne do wagi.

Połączeniem telefonicznymdo wagi można naprzemiennie włączyć i wyłączyć system bezpieczeństwa.Waga jednak musi być aktywna lub „właśnie wybudzona”.Stan alarmu można sprawdzić na serwerze internetowym za pomocą polecenia SMS o treści „SET”.