Sme výrobcovia.

Lokálne a GSM úľové váhy, zabezpečovací systém pre včelnicu.