Operchip s.r.o. Odoo verzia 15.0-20220831

Informácia o Operchip s.r.o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Website GoPay Payment Acquirer
Integrate GoPaY payment gateway for accepting payments in Odoo.
Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
Project Tags
Status Indicators
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Elektronický obchod
Predávajte svoje výrobky online
Výroba
Výrobné objednávky a kusovníky
Emailový marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Výdavky
Predložiť, potvrdiť a preplatiť výdavky zamestnancov
Voľné dni
Allocate PTOs and follow leaves requests
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Chatter Attachment Comment
Chatter Attachment Comment
Document Management System
Document Management System to manage your company documents inside odoo properly.
Údržba
Sledovanie zariadení a správa požiadaviek na údržbu.
Mail Messages Easy. Show all messages, Show sent messages, Reply to message, Forward message, Archive message, Delete Undelete message, Quote message, Move message
Read and manage all Odoo messages in one place! Show all messages, Show sent message, Reply to messages, Forward messages, Edit messages, Delete messages, Move messages, Quote messages
Mail Messages Draft." Save Message as Draft, Edit Message Drafts, Send Message from Draft Message
Adds draft messages support to free 'Mail Messages Easy' app
BOM Product Image In View And Report
BOM Product Image In View And Report,show bom image app, display bill of material image, show product image in report, bom image report module odoo
Odoo Database Backup
Module provide feature to admin to take backups of his instance's database and later download them.
eLearning
Spravujte a zverejňujte platformu eLearning
Udalosti
Publikujte udalosti, predávajte lístky
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Vozidlá
Spravujte svoj vozový park a sledujte náklady na autá
Blogy
Publikujte diskusné príspevky, ohlásenia, novinky
Živý chat
Chatujte s návštevníkmi svojich webstránok
Riadiace panely
Vytvorte si vlastné riadiace panely
Opravy
Oprava pokazených produktov
Dochádzky
Sledovať prítomnosť zamestnancov
SMS marketing
Navrhujte, odosielajte a sledujte SMS
Poznámky
Zorganizovať prácu pomocou poznámok
Fórum
Spravujte fórum s FAQ a Q&A
Manažment zručností
Spravujte zručnosti, vedomosti a životopis svojich zamestnancov
Zmluvy zamestnanca
Authorizované. Príjemca čistej platby
Nadobúdateľ platby: Authorize.net implementácia
Nadobúdateľ platby Paypal
Nadobúdateľ platby: Paypal implementácia